Contact US
副标题

Company: Bytech Electronics co., LTD

Address: No. 1, Xianke Yi Road, Huadong town, Huadu district, Guangzhou, China

C o d e: 510890

T e l: +86-20-3770 6963

F a x: +86-20-3774 0680

Email: helen@zsbytech.com

Website:www.zsbytech.com

1b813a4a-4bb2-4803-bbc9-5a0b039ba344.jpg

4d69a37a-90af-42a3-ac2a-5ed75dbfcf0e.jpg